Uncategorized

Yaşayan Putlar

Hile ve yalanla geçen bir ömür sizi sağır, dilsiz ve kör yapmış. Bu sapkınlığınızdan asla dönmeyeceksiniz. Binlerce kişiyi küfre, inkara, şirke ve putperestliğe sürükleyen bir kişi hiç bir zaman hidayet nuru ile aydınlanamaz.

Akıllı insanlar niçin anlayış ve kavrayışlarını halkın yararına kullanmazlar?

Bir yalanın tekrarı, onu dillendiren kişinin de bu yalanı gerçek sanmasına yol açar. Dünyanın tatlı yüzü, halkın ahmaklığı ve cahilliği bizleri azdırdıkça azdırdı, halk böyle istiyordu, bizde kendi yararımıza halkı kullanıyorduk” derler.

Tekrarlayıp durduğunuz yalanlar sizi buna inandırmış olmasın? Halk aptal değildir. Gerçeği onlardan gizlediğiniz için yalanlarınızı gerçek sanmışlar. Hakkı ve batılı aynı anda kendilerine sunun bakalım, hangisini seçecekler.

***

wlogo

BLOG SİTE

GENEL

FACEBOOK SAYFA